Arbeidsomstandighedenwet transponeringstabel


Arborecht.nl transponeringstabel

Arborecht

Wijziging Arbowet Op grond van de Wet van 7 april 2005 Staatsblad 2005,202 zal de Arbowetgeving per 1 juli 2005 drastisch worden gewijzigd. De verplichte inschakeling van een arbodienst vervalt. Wel moet er altijd instemming zijn van de vakbonden, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over de wijze waarop de arbodienstverlening is

geregeld. Als branches en ondernemingen geen gebruikmaken van een arbodienst,

moeten ze er wel voor zorgen dat de arbodienstverlening met voldoende kennis van

zaken wordt aangepakt. Wat in de nieuwe wetgeving blijft is dat er altijd een

contract moet zijn met een bedrijfsarts voor begeleiding van ziekteverzuim. Ook

worden eisen gesteld aan de deskundigheid van degene die de zogenoemde

Risico-inventarisatie en -evaluatie toetst. Voor deze zogenoemde Rie geldt voor

kleine ondernemingen tot en met 10 werknemers dat zij gebruik mogen maken van

een standaard checklist, die wel in de CAO moet zijn vastgesteld. In dat geval

mag de verplichte toets van het Rie-document achterwege blijven. Voor bedrijven

met minder dan 26 werknemers zullen de arbodiensten de verplichte externe toets

van het Rie-document vereenvoudigd toetsen, waarbij in principe geen

bedrijfsbezoek plaatsvindt. Bij invoering van de nieuwe wet moeten werkgevers

zich laten bijstaand door één of meer deskundige werknemers (preventiewerkers)

die verstand hebben van veiligheid en gezondheid bij de dagelijkse werkzaamheden

in het eigen bedrijf. Bij kleinere bedrijven (minder dan 15 werknemers) mag de

preventiewerker-functie ook uitgevoerd worden door de werkgever zelf. (Zie

Kamerstukken 29814).

Op 28

april 2000 is het voorstel van wet “technische verbeteringen en aanpassing” tot

wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 ingediend Kamerstukken II, 1999/’00, 27091,

nrs.1-3. Het voorstel voert een verplichting voor de werkgever in om in de nu reeds

verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie een lijst van arbeidsongevallen die het

bedrijf hebben plaatsgevonden op te nemen. Alle werknemers dienen toegang te hebben tot

deze lijst. De werkgever zal in de toekomst direct melding aan de bedrijfshulpverlener, de

ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiger en bij het ontbreken daarvan de

belanghebbende werknemers, moeten maken van een ernstig arbeidsongeval.  Een

verandering is voorts onder andere dat het niet nakomen van een bevel van de

Arbeidsinspectie tot stillegging van het werk in de toekomst als misdrijf wordt

aangemerkt, in de huidige situatie is het een overtreding. Tevens wordt de termijn

waarbinnen een bestuurlijke boete opgelegd kan worden in geval van een bedrijfsongeval

verlengd van 8 naar 16 weken. Het wetsvoorstel is het gevolg van de richtlijn van de EG

nr.89/931/EG betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de

verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (Pb EG L

1983).


Relevante bepalingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 1980 en 1998 “transponeringstabel”

In het

kader van de Arbeidsomstandighedenwet 1980 heeft de werkgever een zorgplicht. Hij moet

seksuele intimidatie op het werk tegen te gaan. In de Arbowet 1980 stond dat sinds 1994

impliciet. In de Arbowet 1998 is dit geëxpliceerd in artikel 4 lid 2.  De werkgever

heeft dus een zorgplicht klachten van werknemers op behoorlijke wijze te registreren, te

behandelen en af te doen. Artikel 4 lid 2 Arbowet luidt: “De werkgever voert, binnen

het algemene arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid met betrekking tot het beschermen van

werknemers tegen seksuele intimidatie en tegen agressie en geweld.”

Bepaling Arbowet’80 Arbowet’98
Verplichting tot procedure maatregelen / beleid 4 3
Verplichting maatregelen in kader van veiligheid 3 3
Definitie seksuele intimidatie 3 1 lid 3 sub e
Continue voorlichting 6 8
Sociaal jaarverslag 10 5lid 2
Sociaal jaarplan 4 5 lid 2
Registratie van ongevallen en beroepsziekten 9 9
Voorkomen van gevaar 11 10
Verplichtingen werknemers 12 11
Overlegrecht van de OR 4 5 lid 2
Risico-inventarisatie en -evaluatie 4

5

Advertentie

Over arborecht

Alles over arbeidsomstandigheden www.arborecht.nl
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s