Wet op de ondernemingsraden artikel 21 goed ondernemerschap


ActUmail Arborecht.nl

ActUmail® Arborecht.nl

Welkom op de digitale productie. Op deze site kunt u met behulp van een inlogcode kennisnemen van

een up-to-date publicatie. Na betaling kunt u de publicatie downloaden,

bewaren op uw computer en voor

Bestel Adobe Reader

eigen gebruik uitprinten. Nu bestellen via

ActUmail.biedmeer.nl

dan

gebruikt u de managementstool uit de arbocatalogus snel. Onze producties zijn zo gemaakt dat u met de gratis Adobe Reader optimaal gebruik maakt van de

doorschakelingen.

Artikel 21 Wet op de ondernemingsraden

De ondernemer draagt er zorg voor, dat de in de onderneming werkzame personen

die staan of gestaan hebben op een kandidatenlijst

als bedoeld in artikel 9, alsmede de leden

en de gewezen leden van de ondernemingsraad en van de commissies van die raad niet

uit hoofde van hun kandidaatstelling of van hun lidmaatschap van de

ondernemingsraad of van een commissie van die raad worden benadeeld in hun

positie in de onderneming. Indien de ondernemer aan de ondernemingsraad een secretaris

heeft toegevoegd is de eerste volzin op die secretaris van overeenkomstige

toepassing. De ondernemingsraad, alsmede iedere in de onderneming werkzame

persoon als in de eerste tot en met derde volzin bedoeld, kan de

kantonrechter verzoeken te bepalen dat de ondernemer gevolg dient te geven

aan hetgeen in de vorige volzin is bepaald. Ten aanzien van personen die

krachtens publiekrechtelijke aanstelling

in de onderneming werkzaam zijn, treedt de arrondissementsrechtbank in de plaats

van de kantonrechter.

Toelichting: Tot 1 januari 1999 bevatte dit artikel naast de bescherming

tegen benadeling ook de ontslagbescherming. Op grond van de Wet van 14 mei 1998,

Staatsblad 1998, 3000 is de ontslagbescherming nu opgenomen in artikel 7:670

lid 4; 7:670a; 7:670b

en 7:685 Burgerlijk Wetboek.

Advertentie

Over arborecht

Alles over arbeidsomstandigheden www.arborecht.nl
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s