zorg verlof


ActUmail Arborecht.nl

ActUmail® Arborecht.nl

Verlof

Bestel bij

ActUmail.biedmeer.nl

dan

gebruikt u de managementstool uit de arbocatalogus snel. Onze producties zijn zo gemaakt dat u met de gratis Adobe Reader optimaal gebruik maakt van de

doorschakelingen.

* Zwangerschapverlof De Europese Commissie wil in

2009 het zwangerschapsverlof van veertien naar achttien weken verhogen. In

Nederland bestaat al een minimum van zestien weken. Ook wil men de keuzevrijheid

geven aan de vrouw om zelf te bepalen in hoeverre dat voor en na de bevalling

wordt gespreid. Ook zal in 2009 de ouderschapsverlof worden verhoogd van dertien

naar 26 weken. Dat wil zeggen de helft van de werktijd per week, gespreid over

twaalf maanden.

* Zorgverlof Vanaf 1 december 2001 hebben werknemers recht op maximaal 10 dagen betaald

zorgverlof per jaar.

Adoptie-ouders krijgen ieder recht op vier weken verlof, bij plaatsing van

het kind in het gezin. Het adoptieverlof mag ingaan vanaf twee weken voor de

overdracht van het kind aan de adoptie-ouders. Ook pleegouders krijgen recht op

vier weken verlof, als bij plaatsing van het kind in het gezin duidelijk is dat

het kind duurzaam in het gezin wordt opgenomen.

Bij de geboorte van een kind heeft de vader recht op twee dagen kraamverlof.

Het ouderschapsverlof mag opgenomen worden in drie delen van minimaal een maand

tot het moment dat het kind 8 jaar is. Ook de partner van de moeder die het kind

erkent heeft recht op kraamverlof van twee werkdagen. Ouders die een meerling

krijgen en ouders die op hetzelfde tijdstip meerdere kinderen adopteren, hebben

voor elk kind recht op ouderschapsverlof.

Werknemers die kortdurend zorgverlof opnemen, krijgen 70 procent van het loon

doorbetaald. De werkgever is voor de helft van de kosten gecompenseerd door

middel van een algemene lastenverlichting. Het verlof geldt voor de verzorging

van thuiswonende zieke kinderen, pleegkinderen of partner en voor de verzorging

van zieke ouders. De werkgever kan zich tegen het opnemen van het zorgverlof

verzetten op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.

Naast het kortdurend zorgverlof is er het calamiteitenverlof, dat een

werknemer het recht geeft om in onvoorziene situaties korte tijd betaald verlof

op te nemen om de eerste noodzakelijke voorzieningen te treffen (bij voorbeeld

het ophalen van een ziek kind uit het kinderdagverblijf).

Bij samenloop van calamiteitenverlof met zorgverlof eindigt het

calamiteitenverlof na één dag en gaat het vervolgens over in zorgverlof.

De Wet financiering loopbaanonderbreking, die in de Wet arbeid en zorg wordt

opgenomen, voorziet in een financiële tegemoetkoming aan werknemers die langere

tijd verlof opnemen voor zorg of studie. Voorwaarde is dat de verlofnemer op het

werk wordt vervangen door een uitkeringsgerechtigde, arbeidsgehandicapte of

herintreder (dit hoeft niet in dezelfde functie). Deze voorwaarde geldt niet als

het gaat om de verzorging van kinderen met een levensbedreigende ziekte of de

verzorging van iemand die op sterven ligt. Om gebruik te kunnen maken van de Wet

financiering loopbaanonderbreking moet minimaal een derde van de werktijd verlof

worden opgenomen. Een vervanger moet worden aangesteld voor minimaal de duur van

het verlof en voor minimaal 12 uur per week. bron: Kamerstukken II 27207 en 27208 Wetsvoorstel arbeid en zorg

en invoeringswet.

Welkom op de digitale productie. Op deze site kunt u met behulp van een inlogcode kennisnemen van

een up-to-date publicatie. Na betaling kunt u de publicatie downloaden,

bewaren op uw computer en voor

Bestel Adobe Reader

eigen gebruik uitprinten. Nu bestellen via

ActUmail.biedmeer.nl

dan

gebruikt u de managementstool uit de arbocatalogus snel. Onze producties zijn zo gemaakt dat u met de gratis Adobe Reader optimaal gebruik maakt van de

doorschakelingen.

Advertentie

Over arborecht

Alles over arbeidsomstandigheden www.arborecht.nl
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s